Tentacle stänger 2021 med 3.1 miljarder SEK i marknadsfört fastighetsvärde och ser en dubblering under 2022

Tentacle stänger 2021 med 3.1 miljarder SEK i marknadsfört fastighetsvärde och ser en dubblering under 2022

Framgångarna för Sveriges digitala transaktionsrådgivare inom transaktioner av kommersiella fastigheter och flerfamiljshus har fortsatt under 2021. Tentacle har under året som passerat marknadsfört totala fastighetsvärden om 3.1 Mdkr samt uppnått underliggande lönsamhet under Q4.

2021 var ett år där vi uppnådde flera viktiga milstolpar och lade grunden till att bli framtidens ledande transaktionsrådgivare. Jag är oerhört stolt över vad vi åstadkommit såhär långt och ser fram emot att fortsätta skala upp nuvarande affärsflöden genom existerande teknologi samt vidareutveckling av nya produkter för att ta bolaget till nya nivåer under 2022

säger Philippe Gremillet, medgrundare och VD på Tentacle.

När Tentacle sammanfattar året konstateras att affärsflödet haft en stor geografisk spridning. Under 2021 uppmättes affärsflöden i 76% av Sveriges alla län och det totala marknadsförda fastighetsvärdet uppmättes till 3.1 Mdkr.

Parallellt med detta ökade användaraktiviteten i Tentacle-plattformen med 405% under 2021 jämfört med föregående år. Fortsatt har denna ökning i användare på plattformen, både i form av köpare och säljare, resulterat i rekordmånga affärer mellan dessa. Justerat för extraordinära kostnader gjorde intäkterna från genomförda säljprocesser att bolaget under det fjärde kvartalet av 2021 var lönsamt. Bolaget prognostiserar en kraftig tillväxt framöver både genom befintligt tjänsteutbud samt nya produktlanseringar och har hittills under 2022 ett totalt marknadsfört fastighetsvärde som överträffar samma period förra året med nästan det dubbla.

Vi ser en fastighetsbransch som blir alltmer digitaliserad och Tentacle är perfekt positionerat för att dra nytta av den utvecklingen. Det finns otroligt många potentiella affärer som inte sker idag på grund av en ineffektiv transaktionsmarknad. Med mer data och smartare matchning får vi en effektivare marknad där varje fastighet får en optimal ägare.

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig ta nästa steg

Vårt team har många års erfarenhet av kommersiella fastighetstransaktioner, företagsrådgivning och ledande teknikföretag. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er med er fastighetsaffär.

Tack! Vi hör av oss inom kort.
Ojdå! Något blev fel när formuläret skulle skickas.